Service purchase

Zestaw granatów + full kevlar.
Prefix przed nickiem.
+4 pkt za podłożenie/rozbrojenie paki.
+2 pkt za killa i +3pkt za hs.